Europass

Curriculum Vitae

 

 

Personal information

 

Name

Dr. GARAJ, Erika

Address

3  Zelk street, H-2536 Nyergesújfalu, Hungary

Telephone(s)

+36 33 355118; +36 14865815

Mobile:

+36 20 9692118

Fax(es)

+36 1486 5812

E-mail

garajerika@yahoo.co.uk

Nationality

Hungarian

Date of birth

30 December, 1963

 

 

Work experience

 

Dates

2005- present

Occupation or position held

associate professor

Main activities and responsibilities

teaching, research

Name and address of employer

Semmelweis University Faculty of Health Sciences

Department of Social and Health Care Management Budapest

Dates

2004-2005

Occupation or position held

Manager of Human Resources

Main activities and responsibilities

HR

Name and address of employer

MTA SzTAKI Hungarian Academy of Sciences Computer and Automation Institute

 

Dates

 

1997-2004

Occupation or position held

Director of Education, Senior research fellow

Main activities and responsibilities

management programmes and trainings

Name and address of employer

 

OKTÁV Co. Budapest/Esztergom-kv.

Dates

1996-1997

Occupation or position held

trainer, project manager

Main activities and responsibilities

management trainings, organizational communication

Name and address of employer

 

 Dates   

Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

 

Allianz Hungária Insurance Co.

 

1986-1996

teacher (Hungarian language, history)

teaching

Kersntok Elementary School, Irinyi High School, Nyergesújfalu

Education and training

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages

PhD in Economics (2008) University of Pécs

Organization and management (2000) Budapest University of Economics

Pedagogy (1993) Eötvös Lóránd University, Budapest

Teacher of Hungarian language and History (1986) Training College, Eger

 

Change management and organizational consultant (2000) PriceWaterhouse Coopers - British Know How Fund Change Management Project, Consultant Development Programme, Budapest

 

English, German

 

 

Teachning activities

 

 

Research Fields

 

Strategy Management, Management, Health Care Economics, Business Communication, Enterprises in Health Care, Theory of Organizations

 

Enterprises in Health Care, Management Skills, Knowledge Management

Computer skills and competences

Use of all kind of basic programs Word, Excel, Power point

 

 

Artistic skills and competences

Several articles (in English and Hungarian) about knowledge management, management skills and enterprises

 

 

Other skills and competences

Amateur drawing and painting (3-4 exhibitions/years)

 

 

Driving licence

Since 1991

 

 

Additional information

3 nice daughters

 

 

 

 

Books, articles:

GARAJ, E. (2010): Escape in the Future? Developing New Competences for Health Sector. In: Utópia tanulmányok, PTE, Pécs (megjelenés alatt)

GARAJ E.(szerk) – Feith H. – Novák T. – Petke Zs. – Sztrilich A. (2010): Egészségügyi szervezetek menedzsmentje (tankönyv) Semmelweis Egyetem, Budapest (kidolgozás alatt)

GARAJ E. – Novák T. (2010): Alkalmazott egészségügyi gazdaságtan (tankönyv) Semmelweis Egyetem, Budapest (kidolgozás alatt)

GARAJ E: (2010): Élethosszig tartó tanulásorientáció és szakmai pályakép-fejlesztés a felsőoktatásban. Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára Tanulmánykötet-sorozat, 1. (megjelenés alatt)

GARAJ E.- Feith H. – Balázs P. – Kovácsné, T-Á. –Vingender I. (2010): Plans for working abroad and career preferences among nursing students in Hungary. New Medicine (nyomtatás alatt)

GARAJ.E. (2009): New Practice-Oriented Economic Knowledge And Learning Methods Of Health Care Education. Practice and Theory in Systems of Education, Vol. 4, Number 2, 27-38

GARAJ.E. (2008): Knowledge Development vs. Competitiveness? Development and Finance 2008/2. pp. 38-46.

GARAJ.E. (2008): Tudásfejlesztés versus versenyképesség? Fejlesztés és Finanszírozás. 2008/2. pp. 38-46.

GARAJ E. (2007): Üzleti stratégia-tervezés tudásmenedzsment támogatással. Humánpolitikai Szemle, XVIII. évf. 7-8. sz. pp. 110.

GARAJ E. - Dr. Vingender István (2007): Migráció kezelése a kórházmenedzsmentben. (első szerzőként) Kórház- és Orvostechnika, 2. szám, április, pp. 47-50.

GARAJ E. (2007): Vállalkozások szervezése és gazdálkodása az egészségügyben. Semmelweis Egyetem, Budapest ISBN 978 963 7152 70 2

GARAJ E. (2007): A tudás és versenyképesség néhány összefüggése hazai KKV-környezetben. Európai integráció - elvek és döntések. II. tanulmánykötet, Veszprém Egyetemi Kiadó, pp.123-130.

GARAJ E. (2006): Személyzetfejlesztés a tudásmenedzsment stratégiákban. Humánpolitikai Szemle, XVII. évf. 1. sz. pp. 13-26.

GARAJ E. (2006): Tanulás és bizalom mint gazdasági kihívás a tudásalapú gazdaságban. Humánpolitikai Szemle, XVII. évf. 7-8. sz. pp. 97-108.

GARAJ E. (2006): Az üzleti stratégiát támogató tudás menedzselése eltérő vállalati környezetben. Humánerőforrás-menedzsment, 8-9. sz. pp. 63-76.

GARAJ E. (2006): Az üzleti stratégia-tervezés aktuális dilemmái a tudásalapú szervezetekben. „Tudás és versenyképesség pannon szemmel” II. tanulmánykötet, Veszprém Egyetemi Kiadó, pp. 85-89.

GARAJ E. (2005): A bizalom szerepe a tudástranszfer folyamatában. Vezetéstudomány, XXXVI. Évf. 12. szám pp. 2-18.

GARAJ E. (2005): Képzési politika és tanulástámogatás. Humánerőforrás-menedzsment, 9. sz. pp. 30-39.

GARAJ E. (2005): Hazai tudásalapú szervezetek tanulástámogatása egy empirikus vizsgálat tapasztalatai tükrében. Humánpolitikai Szemle, XVI. évf. 7-8. szám pp. 117-122.

GARAJ E. (2005): Tanulástámogatás, információigény és bizalom. Humánerőforrás-menedzsment, 7-8. sz. pp. 62-73.

GARAJ E. (2005): A tudásmenedzsment és a tanulási stratégiák néhány összefüggése. Humánerőforrás-menedzsment, 7-8. sz. pp. 45-61.

GARAJ E. (2004): A magyar közgazdászképzés története a kezdetektől az önálló intézménnyé válásig Neveléstörténet, 1. évf. 2. szám pp. 43-57.

GARAJ E. (2004): Pedagógiai örökségünk és Európa. Neveléstörténet, 1. évf. 2. szám pp. 178-181.

GARAJ.E. (2005): Alternative Forms and Opportunities of Supporting Learning in the Domestic IT Sector. microCAD 2005 International Scientific Conference, Conference Proceedings, University of Miskolc, pp. 77-82.

GARAJ.E. (2005): Resources of Knowledge-based Economy:Learning and Identity - A Possible Model microCAD 2005 International Scientific Conference, Conference Proceedings. University of Miskolc, pp. 83-88.

GARAJ.E. (2003): Az iskolamenedzsment innovációs kihívásai - Út Európába, út a világba. In: Nyíregyházi György: Pedagógia és oktatásirányítás. Szöveggyűjtemény. Pedagógiai Szakképzések sorozat. OKTÁV, Budapest pp. 90-104.

GARAJ E – Herczeg I. – Leukó F. (1999): Gazdaságpszichológiai tanulmányok. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc

Conferences:

GARAJ E. (2010): Élethosszig tartó tanulásorientáció és szakmai pályakép-fejlesztés a felsőoktatásban. „Oktatás, Nevelés, Élethossziglani Tanulás” Konferencia, NTE –KJF, Székesfehérvár, 2010. jan. 15.

GARAJ, E. (2009): Escape in the Future? Developing New Competences for Health Sector. Utópia Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, Pécs, 2009. dec. 4. PTE-MTA PAB

GARAJ.E. (2009): New Practice-Oriented Economic Knowledge And Learning Methods Of Health Care Education. 2nd International Conference for Theory and Practice in Education Teaching and Learning, 29 May 2009, Association of Educational Sciences Budapest, Hungary http://www.eduscience.hu/

GARAJ E. (2008): Pályakép de kinek? A migráció és kezelési stratégiái a hazai egészségügyi intézményekben. Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum, I. Országos  Konferencia, Semmelweis Egyetem, EMK, Budapest, 2008. június 18.

GARAJ E. (2007): Mennyit ér az egészség? közgazdász szemmel Magyar Tudomány Ünnepe „Egészségpedagógiai, Népegészségtani, Szociológiai Kutatások” Konferencia, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, 2007. november 14.

GARAJ E. (2007): A tudás és versenyképesség néhány összefüggése hazai KKV-környezetben. II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. június 7.

GARAJ E. (2006): Az egészségügyi gazdaságtan oktatásának aktuális kihívásai és fejlesztési lehetőségei - különös tekintettel az egészségügyben prognosztizálható privatizációs folyamatokra. Semmelweis Egyetem EFK Kari Konferencia, Budapest, 2006. december 9.

GARAJ E. (2006): Az üzleti stratégia-tervezés aktuális dilemmái a tudásalapú szervezetekben. „Tudás és versenyképesség pannon szemmel” – I. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2006. június 2.

GARAJ. E. (2005): Az egészségügyi gazdaságtan oktatásának aktuális kihívásai és fejlesztési lehetőségei – különös tekintettel az egészségügyben prognosztizálható privatizációs folyamatokra. Semmelweis Egyetem, EFK, TTI Intézeti Konferencia, Budapest, 2005. december 9.

GARAJ E. (2005): Alternative Forms and Opportunities of Supporting Learning in the Domestic IT Sector. microCAD 2005 International Scientific Conference, University of Miskolc, 10-11 March

GARAJ E. (2005): Resources of Knowledge-based Economy: Learning and Identity - A Possible Model. microCAD 2005 International Scientific Conference, University of Miskolc, 10-11 March

GARAJ E. (2005): Tanulástámogatás a tudásalapú szervezetek képzési politikájában. Tavaszi Szél Doktoranduszok Országos Konferenciája, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2005. május 5-7.

GARAJ E. (2005): Tanulás és versenyképesség az informatikában. „Gazdasági növekedés Magyarországon”c. konferencia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2005. szeptember 1-2.

GARAJ E. (2005): Tudásmegosztás és bizalom, mint gazdasági kihívás a tudásalapú gazdaságban. „Munkaerőpiaci és gazdaságpolitikai kihívások az Európai Unióban” c. konferencia, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2005. november 11.

GARAJ E. (2004): A személyes tudás menedzselésének lehetőségei szervezeti szinten. SZMT XII. konferencia, Szeged, 2004. szeptember 17-19.

GARAJ E. (2004): A vállalati magatartás és tudástőke néhány összefüggése. „A versenyképesség regionális, vállalati és intézményi dimenziói” c. Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája Széchenyi István Egyetem, Győr, 2004. november 13-14.

GARAJ E. (2004): Adalékok a magyar közgazdászképzés történetéhez. Neveléstörténeti konferencia MTA Veszprémi Területi Bizottsága és a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr, 2004. május 6.

GARAJ E. (2004): Iskolamenedzsment és innováció. „Oktatáspolitikai szemléletváltás Európában a XX, században” c. konferencia, MTA Veszprémi Területi Bizottsága és a Kodolányi Főiskola Neveléstudományi Kutató Központja,  Székesfehérvár, 2004. október 28.

GARAJ E. – Antoni Alfonz (2003): Oktatási stratégiák és információs társadalom. INFO ÁRA Konferencia, Oktatási Minisztérium, Szombathely, 2003. április 10-12.

GARAJ E. (2000): Szervezetek hatékonyságának növelése – oktatásfejlesztéssel. „Ötlettől a megvalósításig” c. konferencia BME IMVG Tanszék és MEE szervezésében Szirák, 2000. március 17-19.

GARAJ E. (1999): Az operatív vezetőképzési programok tapasztalatai eltérő képzési formákban. Humánmenedzsment ’99 konferencia, OKTÁV Rt., Budapest, 1999. május 26.

GARAJ E. (2005): Alternative Forms and Opportunities of Supporting Learning in the Domestic IT Sector. microCAD 2005 International Scientific Conference, Conference Proceedings, University of Miskolc, pp. 77-82.

GARAJ E. (2005): Resources of Knowledge-based Economy:Learning and Identity - A Possible Model microCAD 2005 International Scientific Conference, Conference Proceedings. University of Miskolc, pp. 83-88.

GARAJ E. (2005): Tanulás és versenyképesség az informatikában. „Gazdasági növekedés Magyarországon” Konferencia-tanulmányok. BMGE, Budapest, CD-kiadvány ISBN 963 420 849 5

GARAJ E: (2005): Tanulástámogatás a tudásalapú szervezetek képzési politikájában. Tavaszi Szél Doktoranduszok Országos Konferenciája, Tanulmánykötet, Debreceni Egyetem pp. 104-107.

GARAJ E. (2004): A vállalati magatartás és tudástőke néhány összefüggése. „A versenyképesség regionális, vállalati és intézményi dimenziói” Konferencia-tanulmányok, Széchenyi István Egyetem, Győr, CD kiadvány ISBN 963 905 243 4

Egyéb

GARAJ E. (2007): A képzési politika és a tudásmegosztás szerepe a versenyképesség alakulásában – Magyar mikro-, kis- és középvállalatok körében végzett vizsgálat eredményei. Doktori disszertáció, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani DI, Pécs

Kutatások, műhelymunkák, záró tanulmányok:

GARAJ E. ÉS MTS. (2009): MIGHEALTHNET – Információs hálózat a helyes gyakorlat kialakítására Európában, a migránsok és kisebbségek egészségügyi ellátásában. State of the Art Hungary, Budapest, Semmelweis Egyetem

GARAJ E. (2009): Kisebbségek és migráns csoportok Magyarországon. Id: MIGHEALTHNET – Információs hálózat a helyes gyakorlat kialakítására Európában, a migránsok és kisebbségek egészségügyi ellátásában. State of the Art Hungary, Budapest, Semmelweis Egyetem, pp. 5-8.

GARAJ E. (2005): Migráció, munkaerőpiac és emberi erőforrás-gazdálkodás – vezetői szemszögből. In: Kutatási zárójelentés az „Egészségügyi szakdolgozók mobilitása, migrációja és társadalmi-szakmai beilleszkedése az európai integrációs folyamatok tükrében” Kutatásvezető: dr. Vingender István, Semmelweis Egyetem, Társadalomtudományi Intézet, pp-46-71.

GARAJ E. (2004): Tanulás és identitás információtechnológiai környezetben – egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. In: Információgazdaság és identitás. Kutatásvezető: Szabó Katalin, OTKA TS 40768 Zárótanulmány 3. kötet

GARAJ E. (2004): Információs híd vagy szakadék? Az e-learning hatása és távlati lehetőségei az információgazdaságban. In: Információgazdaság és identitás. Kutatásvezető: Szabó Katalin, OTKA TS 40768 Zárótanulmány 3. kötet