CURRICULUM VITAE
dr. Szilveszter FARKAS

Department of Economics

Széchenyi István University, Győr, Hungary

Egyetem tér 1.

H-9026 GYŐR

Tel: +36 96 503-400/31-30

Fax: +36 96 503-479

E-mail: farkassz@sze.hu

PERSONAL DATA

Date of Birth: 07 April 1957 (Szeged, Hungary)

Married

EDUCATION

Ph.D. in economics (2003) University of Pécs

Expert of distance and open learning systems (1994) Széchenyi István College and Catholic University of Leuven

dr. universitatis in economic history (1994) Budapest University of Economics

Insurance (MSc, 1997) Budapest University of Economics

Economics (MSc, 1984) Janus Pannonius University of Pécs

LANGUAGE KNOWLEDGE

Speaking and writing in English language (State Examination)

German (social)

ACADEMIC EMPLOYMENT HISTORY

1998 - present associate professor, Faculty of Economics, Széchenyi István University, Győr

1997 - 1998 senior research fellow, Faculty of Economics, Széchenyi István College of Győr

1992 - 1994 senior lecturer of economics and insurance, Faculty of Economics, Széchenyi István College of Győr

1984 - 1992 assistant lecturer of economic and social history, Faculty of Economics, Janus Pannonius University of Pécs

NON-ACADEMIC EMPLOYMENT HISTORY

1996 - 1997 project manager, Providencia Insurance Co. (Lakáskassza Bausparkasse)

1994 - 1995 head of training department, Garancia Insurance Co.

SCOLARSHIP, STUDY-TOUR

21-23 Sept. 1998 „25th Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists”, Wirtschaftsuniversität Wien

4-15 Jul. 1994 „Workshop on Open Learning System”, University of Leuven (Belgium)

20-22 Sept. 1993 „20th Seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists”, Erasmus University, Rotterdam

1989 three months, free researcher, University of Leuven (Belgium)

TEACHING ACTIVITIES

Risk Management and Insurance, Corporate Finance, Small Business Finance

RESEARCH FIELDS

Corporate risk management, SMEs risk management

Alternative risk trasfer and capital structure

OTHER

1993-1994 chief editor, Győr Studies, 13. and 14-15. volumes

27 Sept 1997 „A biztos(ított) múlt 1857-1997” [The (In)sure(d) Past 1857-1997] (insurance history exhibition, script writer and organizer)

2 Dec. 1999 Henrik LÉVAY 1826-1901 (The Founder and the Maecenas)
(insurance history exhibition, script writer and organizer)

PUBLICATIONS

Farkas Szilveszter: Európa történeti régiói - koncepciók, kritikák. Történeti Tanulmá-nyok Dél-Pannoniából I. Pécs, 1988. 31-36. p. (Historical Regions of Europe - Concepts, Critics)

Farkas Szilveszter: Modernizáció. Janus, 1988. Ősz, 45-47. p. (Modernization)

Farkas Szilveszter: A német talpraállás. Gazdaságpolitika és gazdasági növekedés Németország nyugati régióiban 1945 után. I-II. Magyar Szemle, 1992. 2. sz. 82-94. p., 1993. 1. sz. 95-104.p. (Economic Recover in Western Part of Germany after the II. World War)

Farkas Szilveszter - Szabó József: Hárító vállalás Cash-Flow, 1993. július 35.p (Risk Transfer)

Farkas Szilveszter: Törpék és óriások Cash-Flow, 1994. január 89.p (Dwarfs and Giants)

Farkas Szilveszter: Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában. Comitatus, 1994. március (IV. évf. 3. sz.) 65-66. p. (Embourgeoisement and Modernization in the Habsburg Monarchy)

Farkas Szilveszter - Kiss Nóra - Németh Erika (szerk., eds.): Biztosítási alapismeretek. Garancia Biztosító Rt., Budapest, é.n. [1995] (Basic Insurance)

Farkas Szilveszter: Biztosítási ismeretek Győr, 1995, 1996 (General Insurance)

Farkas Szilveszter - Szabó József: Kockázatkezelés Győr, 1995 (Risk Management)

Farkas Szilveszter - Szabó József: Kockázatkezelés. ÁBIF Műhelytanulmányok 4. Budapest, 1996. 5-67. p. (Risk Management)

Farkas Szilveszter - Szabó József: A vállalati kockázatkezelés jelentősége és összefüggései. Bankszemle, 1997. 1. sz. 41-51. p. (Importance of the Corporate Risk Management)

Farkas Szilveszter - Szabó József: A vállalatvezetés és a kockázatkezelés integrációjának esélye. Vezetéstudomány, 1997. 7-8. sz. 62-68. p. (Chance of the integration corporate leadership and corporate risk management)

Farkas Szilveszter - Szabó József: Kockázati menedzsment. Budapest, 1998 (Corporate Risk Management)

Szilveszter FarkasJózsef Szabó: Die Chancen der Integration des Risikomanagements in die Unternehmung. Journal Für Betriebswirtschaft 50. Jg. 1/2000. 29-26. p.

Szabó JózsefFarkas Szilveszter: Vállalatok a kockázattársadalomban. Vezetéstudomány, 2000. 10. 2-10. p. (Companies in the Risk Society)

Kihívás – siker. Tanulmányok. (Szerk.: Rab Károly) Széchenyi István Főiskola, Győr, 2000 (Challenge and Success)

Farkas Szilveszter (szerk.): A kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény évkönyve 1994-1999. Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, Budapest-Kiskőrös, 2001 (HU ISSN 0238-289) 61 p.

József BanyárSzilveszter Farkas: Transformation of Hungarian Insurance Market in the 1990’s. In: Heinz-Dieter Wenzel (ed.): Integration and Transformation inAlbania, Hungary and Macedonia. Public Economics Series Vol. 1. Bamberg, 2002. 85-110. p (ISBN 3-931052-25-7)

Farkas Szilveszter: Nemzetközi biztosításügy. SZE-Távoktatás, Győr, 2002 89 p    
(International Insurance)

Farkas Szilveszter: Az integrált vállalati kockázatkezelés és a tőkefinanszírozás kapcsolata. Pécs, 2003 (Doktori – Ph.D – értekezés) (Integrated Corporate Risk Management and the Capital Structure – PhD Dissertation)

Farkas Szilveszter – Petőcz Mária – Szabó József: A kockázati menedzsment elvei az állami közútkezelésben. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2004. augusztus, 7-13. p.     
(Risk Management Fundamentals on the State Road Management)

Farkas SzilveszterSzabó József: Kis- és középvállalkozások kockázatkezelési stratégiai. A kockázat-kalkulátor, mint vállalkozásirányítási innováció. In: Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén (Tanulmánykötet). Széchenyi István Egyetem, Győr, 2004 258-268. p. (Risk Management Strategies for SME’s. Risk-Calculator as Innovation of Corporate Control)

Farkas Szilveszter: Biztosítási kultúra Magyarországon a 20. század első felében.       
Biztosítási Szemle, LI. évf. 2005. 2. sz. 32-43. p. (Hungarian Insurance Culture in the Firts Half of 20 Centuries)

Erdei IstvánFarkas SzilveszterSzabó JózsefTreiber Andrea: Kockázat-kalkulátor fejlesztése kis- és középvállalkozások számára (Egy kísérleti kutatás első eredményei). In: Ünnepi dolgozatok. 15 éves a győri közgazdászképzés. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2005. 224-231. p. (Risk Calculator Development for SME’s. First Results of a Pilot Research Project)

Jubileumi évkönyv 15 éves a győri közgazdászképzés. Szerk.: Farkas Sz. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, 2005. (Anniversary Yearbook for the 15 Years Economist Education in Győr – Editor)

Farkas SzilveszterSzabó József: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005 252 p. (ISBN 963 7296 31 X)      
(Corporate Risk Management Handbook)

Farkas Szilveszter: A vállalati pénzügyek alapjai. Universitas-Győr Kht., Győr, 2006 127 p. (Fundamentals of Corporate Finance)

Farkas Szilveszter: Biztosítás. Universitas-Győr Kht., Győr, 2007 97 p. (ISBN 978-963-87556-8-1) (Insurance)

Farkas Szilveszter: Kockázati menedzsment. (Risk Management) In: Béza Dániel – Csapó Krisztián – Filep JuditFarkas SzilveszterSzerb László: Kisvállalkozások finanszírozása (SME’s Finance). Perfekt, Budapest, 2007 313-330. p.      
(ISBN 978-963-394-719-7)

Farkas SzilveszterSzabó József: Integrált kockázati és tőkeszerkezeti menedzs-ment. (Integrated Risk and Capital Structure Management) In: A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák. A IX. Ipar- és Vállalat-gazdasági Konferencia előadásai. Szeged, 2008. október 30-31. 320-332. p. (ISBN 978-963-508-566-8)

Farkas SzilveszterSzabó József: Az integrált vállalati kockázatkezelés szemlélete és alkalmazásai. (Approach and Adoptation of Integrated Corporate Risk Management) Biztosítási Szemle, LIV. évf. 2008. 11-12. sz. 8-20. p.

Farkas Szilveszter: Az alternatív kockázat-áthelyezés (ART) és az integrált tőkeszerkezeti modell kérdőjelei.(The Alternative Risk Transfer and the Problems of Insurative Model) In: Az Iskolateremtő. Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Ulbert József. Pécs, 2009 81-98. p. (ISBN 978-963-87856-9-5)